Ume - Ume 'Hibai' i.e. deep pink (Prunus Mume)

Ume - Ume 'light pink' (Prunus Mume)

Ume - Ume root stock (Prunus Mume)

Ume - Ume 'White' (Prunus Mume)